Ehindiquotes. Powered by Blogger.

Benjamin Franklin Biography in Hindi


benjamin franklin biography in hindiनाम बेन्जामिन फ्रान्क्लीन
जन्म जनवरी १७-१७०६
मृत्यू एप्रिल १७-१७९०
राष्ट्रीयत्व अमेरिका
कार्य क्षेत्र  वैज्ञानिक और राजकारनी